Exploratie en onderhandelingen

Vervolgens wordt in een aantal gesprekken toegewerkt naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Meestal wordt er na een aantal gesprekken van gemiddeld anderhalf uur een oplossing bereikt. Het resultaat wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst

In deze overeenkomst zijn de afspraken (rechten en plichten) tussen partijen vastgelegd. Partijen verplichten zich door ondertekening van de overeenkomst de afspraken na te komen.