Eigen verantwoordelijkheid

Alleen als partijen bereid en in staat zijn om te kijken naar hun eigen bijdrage aan het conflict kan mediation slagen. Vaak hebben partijen belang bij de relatie. Een gezamenlijk bereikte oplossing van het conflict kan bijdragen aan het herstel van de relatie. Mediation kan ook gericht zijn op het op een goede manier uit elkaar gaan van partijen.

Vertrouwelijkheid

Hetgeen tijdens de mediation wordt besproken is vertrouwelijk. In de mediationovereenkomst verplichten partijen zich tot geheimhouding. Ook de mediator is aan de geheimhoudingsclausule gebonden. Zittingen bij de rechtbank zijn meestal openbaar. Dat geldt ook voor de rechterlijke uitspraak.

Vrijwilligheid

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Partijen kunnen op ieder moment besluiten de mediation te stoppen.